L'entitat
Organitzem el peregrinatge a Lurdes de cinc dies i facilitar a  les persones participants  es  puguin desenvolupar
de la millor manera possible  dintre  les seves limitacions.
Va  adreçat   especialment  a  malalts i disminuïts fisics, al personal de  servei acompanyant al  servei   sanitari,  i  als pelegrins. L’àmbit d’actuació es el que correspon dins la Comarca de  Bages, com  al  lloc  assignat  estructuralment
des de el Bisbat.

Els objectius primordials de l'entitat són els següents:


  • Organitzar pelegrinatges al Santuari de Lurdes i altres temples marians prendre cura de l’atenció humana i espiritual, especialment dels pelegrins, mancats de salut, amb l’intent d’ajudar-los a viure en profunditat el missatge de la Mare de Déu a Bernadeta.
  • Fomentar durant l’any la vivència de la fe, orientant el dinamisme que aquesta genera cap a l’exercici de la caritat, especialment desenvolupada dins l’àmbit de la Pastoral de la Salut, sense que això signifiqui obviar o interferir les activitats pròpies d’altres entitats amb finalitats o àmbits similars.
  • Formar els seus membres, procurant de capacitar-los espiritualment, humanament i tècnicament, a fi que en llurs parròquies es lliurin a l’acció pastoral des dels grups parroquials de pastoral de la salut, “dels malalts i amb els malalts a favor dels malalts”.
  • Promoure el creixement com a cristians dels qui senten la vocació de pelegrins i ajuden l’actuació de l’Església en el món, mitjançant l’exercici de les virtuts cristianes, especialment la caritat entre tots i la filial devoció a Maria
  • Promoure actes, trobades i reunions, procurant de mantenir en totes elles un ambient d’amistat i germanor entre tots els membres, com a signe d’identitat cristiana.